dcsimg

Welcome to UBA Wastewater Treatment's Blog

Super User

Super User

Super User has not set their biography yet

Blog entries categorized under บทความด้านการบำบัดน้ำเสีย

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Tuesday, 04 February 2014
in บทความด้านการบำบัดน้ำเสีย

Water Treatment Plant

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง ซี่งเป็นครั้งแรกของปี 2014 ปีที่ประเทศของเรา กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน ซึ่งปีนี้ ต้นทุน ในการดำเนินกิจการสูงขึ้น จาก ราคาวัตถุดิบ ต่างๆ ที่สูงขึ้น ดังนั้น หลายๆบริษัท หลายๆองค์กร ต้องแสวงหาวิธีในการลดต้นทุนหรือ ควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่ให้สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นมากนัก เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจและรักษาสภาพคล่องของกิจการของท่านได้ วันนี้ ผม Dr.UBA มีบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดี จะสามารถช่วย ลดต้นทุน ในการ กระบวนการผลิต ได้จริงหรือ? มาแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

การ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ทีดี หมายถึงการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสมกับ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจาก กระบวนการผลิต ของท่าน มีการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ บำบัดน้ำเสีย ที่มีคุณภาพ มีการเลือกออกแบบและใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและ ชนิดของน้ำเสีย ของกิจการของท่าน การออกแบบที่ดีจะไม่ใช้ เครื่องจักร มากเกินความจำเป็น และ ไม่ติดตั้งเครื่องจักรน้อยเกินไป จนทำให้เครื่องจักรทำงานหนักและเกิดการเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันสมควร ในปัจจุบันหลายๆองค์กร กำลังเจอ ปัญหาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ ออกแบบมาผิดพลาด หรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากการเลือกบริษัทที่ รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยบริษัทเหล่านี้จะเลือกวัสดุอุปกรณ์และทำการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ งบประมาณ น้อยที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและ หลักการ ในการ บำบัดน้ำเสีย ที่สอดคล้องกับลักษณะของ กระบวนารผลิต ของท่านในระยะยาว ดังนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถส่งผลให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่านเกิดปัญหากับเครื่องจักรและอาจส่งผลถึงการทำให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่านล่มและต้องเสียเงินค่าปรับอีกด้วย ดังนั้น หากท่านมองในระยะยาว การเลือกที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ มีการรับรองคุณภาพในการทำงานใน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แล้ว ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไป อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากท่านผู้ประกอบการทุกท่านว่า การเลือก Supplier มาให้บริการนั้น อย่าดูที่ราคาถูกที่สุดแต่ให้ดูที่คุณภาพของงานเป็นหลัก เพราะถ้างานมีคุณภาพแล้ว ย่อมสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของระบบของท่านมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในการทำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ มากกว่าบริษัทที่เสนอราคาถูกที่สุดนะครับ

Water-Treatment-Plant-Design

...
Tags: Untagged
Hits: 8579 0 Comments
0 votes
Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 21 November 2013
in บทความด้านการบำบัดน้ำเสีย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับผม Dr.UBA นะครับ วันนี้ ผมจะขอพูดถึง ความหมายของคำว่า ปัญหามลพิษทางน้ำ ให้ทุกท่านเข้าใจกันนะครับ น้ำ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืชทุกชนิด และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย การเกิดมลพิษทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อยที่สุด มิฉะนั้น เราทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

 

ปัญหามลพิษทางน้ำมีสาเหตุสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

 

 

...
Tags: Untagged
Hits: 20861 0 Comments
0 votes

แนวโน้มการบำบัดน้ำเสียในปี 2013 Wastewater Treatment Trends 2013

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 20 February 2013
in บทความด้านการบำบัดน้ำเสีย

 สวัสดีครับ ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2556 กับบทความแรกแห่งปีของ UBA Blog ของเรานะครับ วันนี้ ผม Dr.UBA ขอนำเสนอ บทความเรื่อง แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 นี้นะครับ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ระบบบำบัดน้ำ กับปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นกลับสวนทางกัน นั่นหมายความว่า ขณะที่กำลังการผลิตแจกจ่ายน้ำสะอาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนในส่วนของระบบและสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำนั้นย่อมสูงขึ้นอย่าง ชัดเจน มากไปกว่านั้นขณะที่แหล่งน้ำสะอาดหายากมากขึ้นๆแน่นอนว่าค่าน้ำก็ย่อมสูง ขึ้นตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดแนวโน้มของการนำน้ำจากอุตสาหกรรมกลับ มาใช้ใหม่

กฎข้อบังคับและและความต้องการที่จะลดต้นทุนให้มากที่สุดนั้น เป็นแรงผลักดันพื้นฐานของความพยายามของทั่วโลกที่จะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากต้นทุนของค่าน้ำ (ต้นทุนการผลิต, การควบคุม, การแจกจ่าย และพลังงาน) นั้นอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจึงพยายามมองหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายใน การบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าการผลิต ค่าการแจกจ่าย หรือแม้แต่ค่าพลังงานที่ใช้ในการจัดการกับน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นโอกาสสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนดัง กล่าวจากเดิมที่ผู้ใช้ในน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตอนนี้พวกเขากำลังหาทางใหม่ๆที่จะทำความสะอาดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งเหล่านั้น และนำกลับมาใช้ เช่น ใช้เป็นน้ำ Make up ใน Cooling Towers เป็นต้น

01.09.13_Moorefield_WWTP_Slider

ขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็มีส่วนผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นช่วยกันลด ปริมาณการใช้น้ำด้วย การทำ Water Footprint โดยผ่านการใช้น้ำ recycle และ reuse จากทั้งระบบ ultrafiltration และ ระบบ Reverse-Osmosis สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณการใช้น้ำ

สำหรับ supplier ที่ขายระบบบำบัดน้ำ เทคโนโลยีต่างๆกับกฎข้อบังคับต่างๆก็มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน คือ เมื่อกฎข้อบังคับต่างๆเข้มงวดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ใช้น้ำจากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนทำงานหนักมากขึ้นที่จะลด ปริมาณการใช้สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้แหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระดับความปลอดภัย ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้จัดหาเทคโนโลยีหรือ supplier เหล่านี้ก็ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่พร้อมจะทำงานใน สภาวะแวดล้อมที่หนักขึ้น ขณะเดียวกับก็ต้องง่ายต่อการควบคุมและดูแล

...
Tags: Untagged
Hits: 191334 0 Comments
0 votes