dcsimg

Welcome to UBA Wastewater Treatment's Blog

Anirut Choosinchinnapat

Anirut Choosinchinnapat

Anirut Choosinchinnapat has not set their biography yet

Blog entries categorized under บทความจาก UBA Blogger Admin

เปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ด้วยบริการ CSR Service จาก ยูบีเอ

Posted by Anirut Choosinchinnapat
Anirut Choosinchinnapat
Anirut Choosinchinnapat has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 13 May 2013
in บทความจาก UBA Blogger Admin

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ สำหรับเดือนนี้ เราขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ All in one CSR Service บริการใหม่จาก UBA ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ กิจกรรมด้าน CSR หรือ Corporate Social Responsibility ในองค์กร เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกภาคส่วนอีกด้วย

 

ในปัจจุบันกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนของผู้บริโภคมีมากขึ้น หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญในการทำ CSR เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต เสริมสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

        

 

...
Tags: Untagged
Hits: 65600 0 Comments
0 votes