สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ สำหรับเดือนนี้ เราขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ All in one CSR Service บริการใหม่จาก UBA ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ กิจกรรมด้าน CSR หรือ Corporate Social Responsibility ในองค์กร เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกภาคส่วนอีกด้วย

 

ในปัจจุบันกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนของผู้บริโภคมีมากขึ้น หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญในการทำ CSR เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต เสริมสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

        

 

 

ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆหน่วยงาน มีความตั้งใจในการทำ CSR แต่ยังขาดที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำและขาดผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่างๆ ดังนั้น การใช้บริการด้านการบริหารจัดการ CSR จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

บริการ CSR Service จาก UBA นั้นจะครอบคลุมการให้บริการด้าน CSR แบบครบวงจรแก่ท่านผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน CSR ให้องค์กรแบบ 360 องศา, การดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการโครงการด้าน CSR ในแต่ละปีขององค์กร, การดูแลเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารด้าน CSR กับชุมชนโดยรอบโรงงานและการให้คำแนะนำต่างๆด้าน CSR จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจ สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ UBA CSR Service Center โทร.02-7893232 นะครับ สุดท้ายนี้ ผม Dr.UBA ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆหน่วยงาน จะให้ความสำคัญในการทำ CSR ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึง เข้าใจและดำเนินงานด้าน CSR อย่างถูกวิธีนะครับ แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับ วันนี้ สวัสดีครับ