dcsimg

นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT
เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Urban Water Engineering Management จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT เข้าศึกษาดูงาน การทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการแบบครบวงจรโดย บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร โดย ยูบีเอ ได้จัดเตรียมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ พร้อมกับให้ความรู้ด้านกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เยี่ยมชม<< กลับหน้าข่าวสาร