dcsimg

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก NIES ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ NIES จำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน การทำงานของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ซึ่งได้รับการบริหารจัดการแบบครบวงจรโดย บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร โดย ยูบีเอ ได้จัดเตรียมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ พร้อมกับให้ความรู้ด้านกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เยี่ยมชม ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทีมวิศวกรของ UBA มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และเรายินดีที่ได้แบ่งปันความรู้ สู่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไป " UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "<< กลับหน้าข่าวสาร