dcsimg

ทีมนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น
เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute for Environmental Studies) จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการ โดย ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากยูบีเอ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และตอบคำถามต่างๆ พร้อมกับนำชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก<< กลับหน้าข่าวสาร