dcsimg

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการ โดย ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากยูบีเอ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และตอบคำถามต่างๆ พร้อมกับนำชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก<< กลับหน้าข่าวสาร