dcsimg

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดย บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยูบีเอ ได้จัดเตรียมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเสียมาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ พร้อมกับให้ความรู้ด้านกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก<< กลับหน้าข่าวสาร