dcsimg

คณะนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 คณะนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ กรุงเทพ จำนวน 139 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการ โดย ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จาก ยูบีเอ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และตอบคำถามต่างๆ พร้อมกับพาน้องๆเดินชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก<< กลับหน้าข่าวสาร