dcsimg

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ มศว. เข้าศึกษาดูงาน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คณะเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบริหารจัดการ โดย ยูบีเอ ผู้นำด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จาก ยูบีเอ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่และตอบคำถามต่างๆ พร้อมกับพาเดินชมการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก