dcsimg

ยูบีเอร่วมกับสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกกับโครงการ “ ร่วมด้วย ช่วยกัน รักษ์น้ำ รักษ์โลก ” ณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบๆโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม, ทุ่งครุและดินแดง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมในงาน มีทั้งการประกวดเรียงความและคำขวัญในหัวข้อ “ น้ำคือชีวิต ” และการเล่นเกมระดมสมองแก้ปัญหาน้ำเสีย พร้อมทั้งมีการแจกปุ๋ยรักษ์โลกที่ผลิตจากกากตะกอนของโรงบำบัดน้ำเสียอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องๆและชาวชุมชนโดยรอบโรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้งสามแห่ง ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ คือสิ่งที่ยูบีเอให้ความสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอด เป็นประจำทุกปี



<< กลับหน้าข่าวสาร