dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

บริการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย

คือ บริการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร โดยยูบีเอจะทำหน้าที่ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการนำนวัตกรรมด้านการออกแบบก่อสร้างที่ทันสมัย มาหลอมรวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยเฉพาะจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

นอกจากนั้น บริการนี้ ยังรวมถึงการจัดซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกส่วนประกอบตามแบบที่วางไว้ อีกทั้งยังรวมถึงงานบริการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการดังกล่าว จะเห็นว่าบริการนี้จากยูบีเอ ครอบคลุมทุกความต้องการ และเป็นบริการแบบครบวงจร จึงทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และช่วยให้การเริ่มต้นการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณและการลงทุน