dcsimg

UBA จัดกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูอาคารสถานที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

 

UBA จัดกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูอาคารสถานที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา

<< กลับหน้าข่าวสาร