dcsimg

UBA ต้อนรับ ก.ล.ต. – ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

 

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ UBA ประกอบการในธุรกิจการให้บริการจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) พร้อมทั้งการบริการทางด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยครอบคลุมการให้บริการใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.งานระบบบำบัดน้ำเสีย 2.งานอุโมงค์ระบายน้ำ และ 3.งานระบบน้ำประปา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ (mai) โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดง

<< กลับหน้าข่าวสาร