dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการตกตะกอน

กระบวนการตกตะกอนเป็นการเตรียมน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำเหมาะสำหรับใช้กับแหล่งน้ำดิบ จากแม่ดิบที่มีความขุ่นสูง อาจจำเป็นต้องมีการตกตะกอนบางส่วนก่อนเพื่อทำให้ง่ายต่อการบำบัดในขั้นต่อไป โดยการออกแบบเป็นถังตกตะกอน และอาจใช้สารเคมีรวมตะกอนร่วมด้วยเพื่อให้ตกตะกอนได้ดีขึ้น

- Pulsator Clarifier Tank
- Solid Contact Clarifier Tank