dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ในพื้นที่เกาะหรือชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่ออุปโภคบริโภคในบางฤดูกาล ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการผลิตน้ำใช้จากน้ำทะเลด้วยระบบ RO ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ากับการลงทุนเหมาะสมทั้ง โรงแรม รีสอร์ท และอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก