dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการกรอง

กระบวนการกรองโดยใช้ Sand Filter แบบถังอัดความดันโดยมีตัวกรองเป็น ทราย และ แอนทราไซด์ สามารถกรองน้ำเพื่อกำจัดค่าความขุ่น ของแข็งแขวนลอย เป็นการผลิตน้ำขั้นต้นก่อนเข้าสู่ระบบอื่นเพื่อการผลิตตามวัตุประสงค์การใช้งาน

- ถังกรองคาร์บอน
- ถังกรองทราย
- ถังกรองหลายชั้น