dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้พลังงานทดแทน

ด้วยลักษณะน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดบางชนิด สามารถนำมาบำบัดและให้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของไบโอแก๊ซได้ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ก่อประโยชน์ให้กับองค์การ แทนที่น้ำเสียจะเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในแง่คิดเดิมๆ ของเจ้าของกิจการ ยูบีเอมีประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถสร้างพลังงานทดแทนเช่นนี้ได้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบหมักก๊าซที่มีขนาดใหญ่ทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยี และเป็นผู้นำในการบริหารดำเนินการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ