dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ไม่เช่นเพียงแค่พลังงาน แต่น้ำก็เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามากในปัจจุบัน การใช้น้ำและต้องบำบัดเพื่อปล่อยออกนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว หากองค์กรสามารถบำบัดน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามแต่ลักษณะคุณภาพน้ำที่ต้องการ จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยสิ่งแวดล้อมได้มาก ยูบีเอมีผู้เชี่ยวชาญที่จะวิเคราะห์วงจรของน้ำ โครงสร้างการทำงาน ประสานกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ช่วยแนะนำระบบที่สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ภายในองค์กรของท่านได้