dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ยูบีเอ คือผู้นำในการจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับระบบบำบัดการผลิตแก๊สชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการ และคุ้มค่าต่อการลงทุน